PREZENTACJE

USTNE

Prezentacje powinny być przygotowane na zewnętrznym nośniku danych, zgodnie z MS Windows i PowerPoint, pliki wideo w formacie wmv. Podczas prezentacji nie będzie możliwości korzystania z własnego sprzętu.

Ważne!
Prezentacje należy zgłaszać do osoby zajmującej się techniczną obsługą sali najpóźniej na 2h przed początkiem wykładu.

PLAKAT

Plakat należy przygotować zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

  1. Proporcje obrazu 9:16
  2. Minimalna rozdzielczość 1080 px x 1920 px
  3. Orientacja pionowa
  4. Pusty dolny margines 120 px – prosimy nie pisać nic w tym polu – będzie ono zakryte przez elementy menu wyświetlacza
  5. Format pliku: ppt, pptx, jpg, png
  6. Poster może mieć tylko 1 stronę/slajd
  7. Najlepsze fonty: Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman
  8. Minimalna wielkość fontu: 10 pt tekst, 6 pt opisy rycin

Wzór plakatu do pobrania.