PREZENTACJE

Prezentacje powinny być przygotowane na zewnętrznym nośniku danych, zgodnie z MS Windows i PowerPoint, pliki wideo w formacie wmv. Podczas prezentacji nie będzie możliwości korzystania z własnego sprzętu.

Ważne!
Prezentacje proszę zgłaszać osobie zajmującej się techniczną obsługą sali najpóźniej 2 godziny przed początkiem wykładu.