Abstrakty

Prosimy o nadsyłanie streszczeń do 10 lipca 2024 r.

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 3000 znaków.

Elementy streszczenia:

 1. Tytuł (wyboldowany)
 2. Autorzy (nazwisko + inicjał + kropka, kolejni autorzy dopisani po przecinku w tym samym formacie zapisu, autor wygłaszający podkreślony)
 3. Afiliacje (odnośniki czyli cyfry w indeksie górnym po inicjale każdego autora pomiędzy kropką a przecinkiem, cyfry zapisane po przecinku, poszczególne jednostki jednej afiliacji muszą być zapisane po przecinkach tj. departament, instytucja, miasto; numeracja afiliacji w indeksie e górnym poprzedza nazw afiliacji)
 4. Treść streszczenia:
  1. Wstęp (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  2. Cel (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  3. Materiał i metody (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  4. Wyniki (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  5. Wnioski (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność językową tekstu.

UWAGA: Streszczenia przesłane w formie niezgodnej z wytycznymi nie zostaną uwzględnione w książce streszczeń.

Wysokość opłaty dla osoby zgłaszające abstrakt (w formie ustnej lub pisemnej) wynosi 190 zł.

Opłaty możesz dokonać korzystając z formularza rejestracyjnego dla UCZESTNIKA ZGŁASZAJĄCEGO ABSTARKT lub przelewem tradycyjnym na konto:

Instytut Narządów Zmysłów ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn

Bank Pekao S.A. IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089 SWIFT: PKOP PL PW

W tytule przelewu proszę wpisać tytuł Abstraktu oraz numer zgłoszenia, który otrzymasz po dokonaniu rejestracji w wiadomości e-mail.

ZAREJESTRUJ ABSTRAKT KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO FORMULARZA

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1, administratora danych osobowych, moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  *Rejestrując się, oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. informacji handlowych w szczególności związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz publikację mojego wizerunku (zdjęcia, video).

  *Rejestrując się, oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o i w pełni je akceptuję.

  Administratorem Państwa danych osobowych w związku z komunikacją marketingową jest Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. znajduje się TUTAJ