ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie streszczeń do  30 września 2023 r.

 

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 3000 znaków. Elementy streszczenia:

 1. Tytuł (wyboldowany)
 2. Autorzy (nazwisko + inicjał + kropka, kolejni autorzy dopisani po przecinku w tym samym formacie zapisu, autor wygłaszający podkreślony)
 3. Afiliacje (odnośniki czyli cyfry w indeksie górnym po inicjale każdego autora pomiędzy kropką a przecinkiem, cyfry zapisane po przecinku, poszczególne jednostki jednej afiliacji muszą być zapisane po przecinkach tj. departament, instytucja, miasto; numeracja afiliacji w indeksie e górnym poprzedza nazw afiliacji)
 4. Treść streszczenia:
  1. Wstęp (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  2. Cel (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  3. Materiał i metody (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  4. Wyniki (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  5. Wnioski (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność językową tekstu.

UWAGA: Streszczenia przesłane w formie niezgodnej z wytycznymi nie zostaną uwzględnione w książce streszczeń.

Wysokość opłaty dla osoby zgłaszające abstrakt (w formie ustnej lub pisemnej) – 190 zł.

przelewem tradycyjnym na konto:

Instytut Narządów Zmysłów ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn
Bank Pekao S.A. IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089 SWIFT: PKOP PL PW

W tytule przelewu proszę wpisać tytuł Abstraktu oraz nazwę konferencji.