IV Krajowy Zjazd TOFAP

W imieniu Zarządu oraz Rady Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zapraszamy na IV Krajowy Zjazd TOFAP „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii 2024”.

Spotkanie jest częścią serii konferencji dotyczących zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Wydarzenia te odbędą się w dniach 15–17 września w Kajetanach oraz w Hotelu Hilton w Warszawie.

Program Zjazdu zostanie wkrótce opublikowany.

Udział w Zjeździe jest bezpłatny dla członków TOFAP z uregulowanymi opłatami członkowskimi.

Udział w XLVII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej UCHO2024 wymaga dokonania rejestracji na konferencję. Dla członków TOFAP obowiązują zniżki.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

 

 

Działalność TOFAP:

Celem działalności Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich  jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla specjalistów związanych z szeroko rozumianymi zaburzeniami słuchu, głosu i mowy – dla otorynolaryngologów, otorynolaryngologów dziecięcych, audiologów, foniatrów, a także specjalistów z dziecin pokrewnych, tj. logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), pedagogika specjalna i surdopedagogika, rehabilitacja, telemedycyna, inżynieria biomedyczna i inne.

TOFAP podejmuje działania zmierzające do szerzenia wiedzy o zdobyczach nauki, medycyny, upowszechniania wiedzy o prawidłowej higienie słuchu, głosu i mowy, prewencji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, a w konsekwencji – polepszenia jakości życia pacjentów z tymi zaburzeniami.

 

Zapraszamy do dołączenia do Towarzystwa Otorynolorygologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

W tym celu prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres e-mail: sekretariat@tofap.pl.

Deklaracja do pobrania pod linkiem: https://tofap.pl/pl/czlonkostwo/

 

Dotychczasowe ZJAZDY TOFAP:

Zjazd TOFAP, Kraków 2018

Zjazd TOFAP, Zakopane 2017

Zjazd TOFAP, Krynica 2016