STRESZCZENIA

Nadsyłanie streszczeń do  10 lipca 2024 r.

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 3000 znaków.

Elementy streszczenia:

 1. Tytuł (wyboldowany)
 2. Autorzy (nazwisko + inicjał + kropka, kolejni autorzy dopisani po przecinku w tym samym formacie zapisu, autor wygłaszający podkreślony)
 3. Afiliacje (odnośniki czyli cyfry w indeksie górnym po inicjale każdego autora pomiędzy kropką a przecinkiem, cyfry zapisane po przecinku, poszczególne jednostki jednej afiliacji muszą być zapisane po przecinkach tj. departament, instytucja, miasto; numeracja afiliacji w indeksie e górnym poprzedza nazw afiliacji)
 4. Treść streszczenia:
  1. Wstęp (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  2. Cel (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  3. Materiał i metody (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  4. Wyniki (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)
  5. Wnioski (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku w tej samej linii)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność językową tekstu.

UWAGA: Streszczenia przesłane w formie niezgodnej z wytycznymi nie zostaną uwzględnione w książce streszczeń.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1, administratora danych osobowych, moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  *Potwierdzam i akceptuję regulamin konferencji Ucho2024

  *Rejestrując streszczenie, oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o i w pełni je akceptuję. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z komunikacją marketingową jest Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. znajduje się TUTAJ

  PREZENTACJE

  USTNE

  Prezentacje powinny być przygotowane na zewnętrznym nośniku danych, zgodnie z MS Windows i PowerPoint, pliki wideo w formacie wmv. Podczas prezentacji nie będzie możliwości korzystania z własnego sprzętu.

  Ważne!
  Prezentacje należy zgłaszać do osoby zajmującej się techniczną obsługą sali najpóźniej na 2h przed początkiem wykładu.

  PLAKAT

  Plakat należy przygotować zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

  1. Proporcje obrazu 9:16
  2. Minimalna rozdzielczość 1080 px x 1920 px
  3. Orientacja pionowa
  4. Pusty dolny margines 120 px – prosimy nie pisać nic w tym polu – będzie ono zakryte przez elementy menu wyświetlacza
  5. Format pliku: ppt, pptx, jpg, png
  6. Poster może mieć tylko 1 stronę/slajd
  7. Najlepsze fonty: Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman
  8. Minimalna wielkość fontu: 10 pt tekst, 6 pt opisy rycin

  Grafik powinien stworzyć wzór plakatu w formacie pptx, uwzględniający nazwę i logo konferencji udostępniony na stronie pod linkiem.