ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo
Otolaryngologów Dziecięcych

Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich

Instytut
Narządów Zmysłów

Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu