OPŁATY REJESTRACYJNE

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data jej dokonania, a nie data rejestracji.

Opłata dokonana do Studenci* oraz osoby pracujące jako audiofonolodzy, protetycy słuchu, logopedzi, neurologopedzi, osoby w trakcie specjalizacji z otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii Członkowie Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Członkowie Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego* Pozostali uczestnicy
30.07.2023 90 zł 350 zł 510 zł
01.09.2023 110 zł 390 zł 550 zł
30.10.2023 190 zł 450 zł 610 zł
31.10.2023 290 zł 490 zł 620 zł

Wysokość opłaty rejestracyjnej dla osoby, która zgłosiła abstrakt (w formie ustnej lub pisemnej) – 190 zł.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji na miejscu - 620,00 zł

Opłaty obejmują:

  • udział w warsztatach i wykładach
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i obiadowe
  • udziału w kolacji konferencyjnej.

Do niższej opłaty rejestracyjnej upoważnieni są:

*Rezydenci z otolaryngologii dziecięcej, ogólnej, audiologii i foniatrii po uprzedniej rejestracji. Przy wejściu na konferencję należy mieć ze sobą dokument  zaświadczający o rezydenturze. Brak dokumentu może spowodować obowiązek dokonania dopłaty do ceny biletu 620 zł.

*Studenci kierunków lekarskich, logopedii, audiofonologii, zdrowia publicznego, protetyki słuchu. Przy wejściu na konferencję należy mieć ze sobą dokument  zaświadczający o odbywaniu studiów . Brak dokumentu może spowodować obowiązek dokonania dopłaty do ceny biletu 620 zł.

*Osoby dokonujące opłaty rejestracyjnej jako członkowie Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Przy wejściu na konferencję należy mieć ze sobą dokument  zaświadczający o przynależności do Towarzystwa oraz opłaceniu składek członkowskich. Brak dokumentu może spowodować obowiązek dokonania dopłaty do ceny biletu 620 zł.

Płatności należy dokonać na konto:

Instytut Narządów Zmysłów ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn
Bank Pekao S.A. IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089 SWIFT: PKOP PL PW

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko oraz nazwę konferencji.

Po 31 października 2023 r. nie ma możliwości zwrotu opłaty rejestarcyjnej za konferencję.

Zgodnie ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. fakturę na rzecz podatnika od towarów i usług wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej – NIP. Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych zostały wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 z późn. zm.).

Uwaga: Informujemy, że pozamerytoryczny program konferencji (kolacja konferencyjna) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.